Projemizde yer alan C2- Öğrenim/Öğretim/Eğitim faaliyetimizi, 11-15 Ekim tarihlerinde, Polonya - Lubin kenti Zespol Szkol Nr 1 w Lubinie meslek lisesinde gerçekleştirdik.

Bu faaliyette projede yer alan tüm katılımcılar yer almışlardır. Faaliyet süresince;

* Projenin açılış toplantısı yapılmış,

* Projenin tanıtımı gerçekleştirilmiş, 

* Mikrodenetleyiciler için MikroC yazılımı hakkında Öğrenim/Öğretim/Eğitim çalışmaları yürütülmüş, 

* Eğitim sistemleri incelenmiş,  

* İlgili dalların müfredat programları karşılaştırılmış, 

* Endüstri 4.0 uygulamaları için teknik geziler düzenlenmiş, 

* Kültürel ve dilsel uygulamalar gerçekleştirilmiş, 

* Atölye ve laboratuvarlarda teknik gözlemler yapılmış ve katılımlar sağlanmıştır. 

Faaliyetin hedefi olan “Mikrodenetleyiciler için MikroC Kitapçık & Temrinleri” faaliyet sonunda İngilizce dilinde hazırlanmış, gerekli çalışma sayfaları tek tek test edilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Faaliyetin genel değerlendirmesi yapılarak, bir sonraki faaliyet için görüşmeler yapılmış ve faaliyet başarı ile tamamlanmıştır.   

Zespol Szkol Nr 1 w Lubinie Müdürü Sn. Dariusz Tomaszewski açılış konuşması ve proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Tüm proje ortaklarının sunumları, müfredatlar ve eğitim sistemleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

“Mikrodenetleyiciler için MikroC Kitapçık & Temrinleri” çalışmaları yürütüldü. 

Endüstri 4.0 incelemeleri üzerine teknik geziler, atölye ve laboratuvar gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

Wroclawşehri ve Gross-Rosen gezileri gerçekleştirilerek, kültürel, tarihsel ve dilsel kazanımlar elde edildi.

Kapanış, değerlendirme ve planlama görüşmeleri yapılarak, 1.LTT faaliyeti başarı ile tamamlandı.