İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Dijital Dönüşüm İçin Dijital Yeterliliklerin Arttırılması – Endüstri 4.0 isimli Erasmus+ KA202 Stratejik Ortaklık Projemiz, Ulusal Ajans tarafından değerlendirilerek, hibe almaya hak kazanmıştır. 

Hibe Sözleşmesi Okulumuz ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından imzalanarak, projemiz uygulanmaya başlamıştır.

 

Proje Başlığı                          : Increasing the Digital Qualifications in Digital Transformation-Industry 4.0

Proje Başlığı Türkçe              : Dijital Dönüşüm Endüstri 4.0 için Dijital Yeterliliklerin Arttırılması

Proje Kısaltması                    : IQinDIGIT

Projenin Ana Teması             : İyi Uygulamaların Değişimi

Projenin Alt Teması               : Mesleki ve Öğretim için Stratejik Ortaklıklar

Proje Başlangıç Tarihi           : 19/12/2019

Proje Süresi                           : 20 Ay

Proje Bitiş Tarihi                    : 18/08/2021

Proje Bütçesi                         : 48.690 Euro

Proje Koordinatörü               :

İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – TÜRKİYE

Proje Ortakları          :

Istituto di Istruzione Secondaria di II grado Galileo Galilei – İTALYA                                       

Zespol Szkol Nr1 im. prof. B. Krupinskiego – POLONYA

Instituto Nossa Senhora Da Encarnacao Cooperativa  De Ensino E Cultura CRL – PORTEKİZ

 

 

PROJEMİZİN EN UYGUN SEKTÖREL ÖNCELİĞİ NEDİR?

Mesleki eğitim ve öğretimde anahtar yeterliliklerin daha da güçlendirilmesi

Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları için uluslararasılaşma

PROJEMİZİN ÖNCELİĞİ NEDİR?

Bu proje, öğretme, öğrenme ve değerlendirme için yenilikçi dijital programları ve yöntemleri teşvik etmek ve dijital teknolojileri yaratıcı ve verimli bir şekilde kullanmak için eğitimcileri ve öğrencileri desteklemektir.

PROJEMİZİN AMAÇLARI NELERDİR?

Mesleki eğitim sağlayıcılarının dijital yeterliliklerini geliştirmek

Bilgisayar tabanlı eğitimi arttırmak

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüme uyum sağlamak

Uluslararası işbirliği ve uluslararası ortak dijital yeterlilikler kazanmak

Dijital öğrenme materyalleri geliştirmek

Dil ve İçeriğin Birleştirildiği Öğrenme Yöntemi konusunda altyapı oluşturmak

PROJEMİZİN HEDEFLERİ NELERDİR?

Yeni mesleki programlar öğrenme ve öğretme

Ulusötesi işbirliği gerçekleştirme

Çalışma kitabı oluşturma

Kurum olarak dijital dönüşüme uyum sağlama

Öğrencilerimizin başarı oranlarını arttırma

Öğrenciye BİT modellemeli destek sağlama

Açık eğitim kaynaklarını kullanmayı özendirme

Dil öğrenme konusunda motivasyonu arttırma